Browsed by
Tag: flexo

Flexo

Flexo

Druk fleksograficzny

Druk fleksograficzny (z greckiego flekso, czyli giętki) to technika wypukłego

druku z zastosowaniem elastycznych form drukowych (matryc fotopolimerowych) i ciekłych farb szybkoschnących. Za

umowny początek fleksografii uznaje się rok 1853, kiedy to wyprodukowano pierwszą płytę elastyczną, mającą

zastosowanie w maszynach rotacyjnych. Formy stosowane w tej technice najczęściej wykonane są z polimeru lub gumy.

Taka technologia druku umożliwia zadruk różnych podłoży, w tym także tych, które nie są równe. Do druku

fleksograficznego stosuje się farby alkoholowe, UV, a także profesjonalne farby rozpuszczalnikowe.

Podział metod i maszyn fleksograficznych

Metody fleksograficzne ze względu na rodzaj wykorzystywanej farby można podzielić

na:

 • fotoutwardzalne,
 • elektronoutwardzalne,
 • rozpuszczalnikowe,
 • wodne.

Z kolei wśród maszyn fleksograficznych, z uwagi na umieszczenie cylindra

dociskowego, można wyróżnić:

 • urządzenia wielocylindrowe (szeregowe i wieżowe),
 • urządzenia z cylindrem centralnym.

Istnieje również podział ze względu na kształt podłoża drukowego. Zgodnie z tymi

kryteriami maszyny dzielimy na:

 • zwojowe (szeroko-wstęgowe, średnio-wstęgowe i wąsko-wstęgowe),
 • arkuszowe.

Przygotowalnia fleksograficzna

Przygotowalnia fleksograficzna to proces bardzo zaawansowany technologicznie –

zarówno w przypadku DTP, jak i w odniesieniu do form drukowych. W trakcie projektowania możemy mieć do czynienia

za zjawiskiem rozciągnięcia formy. Przyczyną takiego procesu jest określona grubość i elastyczność formy.

Mechanizm polega na tym, że górna warstwa formy zostaje rozciągnięta, co z kolei przyczynia się bezpośrednio do

deformacji samego obrazu. Jak tego uniknąć? Najlepszym sposobem jest właściwe skracanie wykorzystywanego rysunku.

Niedokładnemu przenoszeniu kolorów na podłoże zapobiegają z kolei profesjonalne programy komputerowe, których

głównym zadaniem jest samo przygotowanie klisz. Podstawą ich działania jest zmiana obszarów kolorów, a także

modyfikacje kształtów.

Zalety stosowania druku fleksograficznego

Głównymi cechami technologii, decydującymi o jej popularności i dynamicznym

rozwoju na rynku, jest jej uniwersalność, wysoka jakość i szybkość przygotowania. Druk fleksograficzny jest także

jedną z najtańszych dostępnych na rynku metod drukowania, z uwagi na użycie programów komputerowych, drukarek

laserowych i polimerów utwardzanych ultrafioletem. Do kolejnych zalet druku fleksograficznego należy zaliczyć

między innymi:

 • dobre przyleganie druku,
 • możliwość druku na podłożach nienasiąkliwych,
 • bardzo szybkie odparowywanie,
 • szybkie utrwalanie promieniami UV,
 • rozdzielczość maszyn zbliżona do offsetu,
 • grubością nałożenia farby podobna do sitodruku,
 • doposażanie maszyn w zespoły lakierujące, sita rotacyjne, fleksograficzne wieżelakierujące,
 • możliwość uszlachetnienia druku cold stampingiem.

Jak widzicie, druk fleksograficzny jest idealnym rozwiązaniem dla firm i

przedsiębiorstw. Druk etykiet czy opakowań nie będzie się już wiązał z wysokimi kosztami i długim oczekiwaniem na

realizację. Nastała era szybkiej i wygodnej technologii, która z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających

zleceniodawców.

Share This: